Support by Defence Shared Service Center

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Contract - Gereedstelling - € 0
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Contract - instandhouding - € 0
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Staff Eigen Personeel - € 504.007
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Staff Externe inhuur - € 118
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Staff - waarvan overig; attachés - € 9.441
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment - waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur) - € 236.781
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment - waaarvan Huisvesting en infrastructuur overig - € 110.993
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment - waarvan overige exploitatie - € 264.824
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment - waarvan overige exploitatie; attachés - € 7.122
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Equipment - waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering) - € 28.797
Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra - waarvan bijdrage SSO DTO (DMO/OPS) - € 0