Water quality

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Water quality Contract 01 Opdrachten - € 0
Water quality Subsidies 02 Subsidies - € 0
Water quality Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 0
Water quality Contribution to subnational authorities 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 0
Water quality Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 0