Meteorology, climate, air quality, and seismology

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Metereology and seismology Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 23.823
Metereology and seismology Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 04 Bijdrage aan internationale organisaties - € 0
Metereology and seismology Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 867
Earth observation Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 17.029