Bijdrage Investeringsfondsen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdrage Investeringsfondsen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken artikel 26/Bijdrage aan het Infrastructuurfonds - € 5.450.478
Bijdrage Investeringsfondsen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken artikel 26/Bijdrage aan het Deltafonds - € 717.851