Algemeen departement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen departement Opdrachten 01 Opdrachten - € 22.618
Algemeen departement Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 1.430
Algemeen departement Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 21.205
Algemeen departement bijdragen aan medeoverheden 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 0
Algemeen departement Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s 06 Bijdrage aan ZBO en RWT - € 5.227