Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nominaal en onvoorzien Niet toebedeeld artikel 99/Loonbijstelling - € 0
Nominaal en onvoorzien Niet toebedeeld artikel 99/Onvoorzien - € 21
Nominaal en onvoorzien Niet toebedeeld artikel 99/Prijsbijstelling - € 0