High quality agricultural education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
High quality agricultural education Guarantee Schatkistbankieren - € 0
High quality agricultural education Funding WO-groen - € 185.670
High quality agricultural education Funding HBO-groen - € 83.758
High quality agricultural education Funding MBO-groen - € 163.098
High quality agricultural education Funding Wachtgelden - € 14.404
High quality agricultural education Funding VMBO-groen - € 327.046
High quality agricultural education Funding Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor - € 2.370
High quality agricultural education Subsidies Aansturing collectieve ondersteuning - € 0
High quality agricultural education Subsidies School als Kenniscentrum - € 0
High quality agricultural education Subsidies Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs - € 0
High quality agricultural education Subsidies Aanvullende onderwijssubsidies - € 25.303
High quality agricultural education Subsidies Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit - € 1.322
High quality agricultural education Subsidies Educatie - € 67
High quality agricultural education Contract Kennisverspreidingsprojecten - € 37
High quality agricultural education Contribution to departmental agencies Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 1.200
High quality agricultural education Contribution to departmental agencies Bijdrage DUO - € 238