Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 653.099
2 Curatieve zorg € 50.272.813
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 23.666.068
4 Zorgbreed beleid € 915.450
5 Jeugd € 115.531
6 Sport en bewegen € 126.704
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 273.515
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 4.448.121
9 Algemeen € 28.185
10 Apparaatsuitgaven € 259.159
11 Nominaal en onvoorzien € -33.446