Housing market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Affordability Subsidies Begrotingsreserve NHG - € 0
Affordability Subsidies Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 175
Affordability Subsidies Bevordering eigen woningbezit (BEW) - € 6.922
Affordability Subsidies Huisvestingsvoorziening statushouders - € 37.500
Affordability Subsidies Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG - € 0
Affordability Subsidies Woonconsumentenorganisaties - € 1.127
Affordability Contract Begrotingsreserve WSW - € 0
Affordability Contract Begrotingsreserve sanering-en projecten woningcorporaties - € 0
Affordability Contract Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 867
Affordability Contract Research and knowledge transfer - € 0
Affordability Income transfer Huurtoeslag - € 4.035.882
Affordability Contribution to departmental agencies Autoriteit woningcorporaties(ILT) - € 635
Affordability Contribution to departmental agencies Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Affordability Contribution to departmental agencies Uitvoeringskosten BEW (Agentschap RVO) - € 2.870
Affordability Contribution to departmental agencies Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders (RVO) - € 754
Affordability Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Huurcommissie - € 8.326
Affordability Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Affordability Contribution to other budget chapters Belastingdienst - € 1.737
Research and knowledge transfer Subsidies Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 1.926
Research and knowledge transfer Contract Basisonderzoek en verkenningen - € 2.386
Research and knowledge transfer Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Basisonderzoek en verkenningen - € 2.850