Spoorwegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer - - - € 195.706
Rente en aflossing - - - € 16.597
Realisatieprogramma goederenvervoer - - - € 62.124
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 162.258
Realisatieprogramma personenvervoer - - - € 505.834
Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer - - - € 2.609
Investeringsruimte - - - € 0
Beheer, onderhoud en vervanging - - - € 1.245.258