Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 54.934
2 Algemene Rekenkamer € 28.541
3 De Nationale ombudsman € 16.311
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 4.730
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 1.814
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 2.758
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 1.980
9 Kiesraad € 2.295
10 Nominaal en onvoorzien € 0