Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid - € 2.198
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Bijdragen aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 23.574
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Apparaat - € 31.351
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling - € 594
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) - € 591