Waarborgfunctie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdragen aan medeoverheden Overige bijstand aan de landen - - € 0
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Kustwacht (Defensie) - € 46.557
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Recherchecapaciteit (Nationale Politie) - € 30.603
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Grensbewaking (Defensie) - € 6.100
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Rechterlijke macht (V&J) - € 4.014
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Duradero - € 0
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Recherchecapaciteit (Nationale Politie) - € 0