Bevorderen sociaal-economische structuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Subsidies Caribisch Nederland - € 0
Caribisch Nederland Opdrachten Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 1.880
Caribisch Nederland Inkomensoverdrachten PCN - € 0
Caribisch Nederland Bijdragen aan medeoverheden Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 136
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage landen - € 0
Caribisch Nederland Opdrachten Kinderrechten - € 0
Caribisch Nederland Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 1.318
Caribisch Nederland Bijdragen aan medeoverheden Kinderrechten - € 0
Caribisch Nederland Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Curacao, Sint Maarten en Aruba Inkomensoverdrachten Toeslagen op pensioenen NA - € 2.700
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan medeoverheden Afpakteam Aruba - € 0
Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Kinderrechten - € 0
Caribisch Nederland Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland - € 2.400
Caribisch Nederland Bijdragen aan medeoverheden Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven - € 1.220
Caribisch Nederland Bijdragen aan agentschappen Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Curacao, Sint Maarten en Aruba Opdrachten Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 1.351
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Samenwerkingsprogramma's - € 0