Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven Eigen personeel - € 12.597
Apparaat Materiële uitgaven Overig materieel - € 8.228
Apparaat Personele uitgaven Overig personeel - € 0
Apparaat Personele uitgaven Externe inhuur - € 234