Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Prijsbijstelling Programma - - € 0
Wisselkoersreserve - - - € 1.000
Loonbijstelling Apparaat - - € 0
Onvoorzien - - - € 988
Loonbijstelling Programma - - € 0
Prijsbijstelling Apparaat - - € 0