Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 87.274
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 11.005
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 172.431
6 Apparaat € 21.059
7 Nominaal en onvoorzien € 1.988