Financiering staatsschuld

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiering staatsschuld Opdrachten Overige uitgaven - € 19.396
Financiering staatsschuld Rente Uitgaven voortijdige beëindiging - € 0
Financiering staatsschuld Leningen Mutatie vlottende schuld - € 0
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten vlottende schuld - € 0
Financiering staatsschuld Leningen Aflossing vaste schuld - € 40.181.000
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten vaste schuld - € 6.363.000
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten derivaten kort 2 - € 0