Financiën

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Belastingen € 2.886.061
2 Financiele markten € 28.769
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € 366.932
4 Internationale financiële betrekkingen € 419.328
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 75.442
6 Btw-Compensatiefonds € 3.010.252
8 Centraal Apparaat € 233.707
10 Nominaal en onvoorzien € 97.019