Realisation cargo transport

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
3.02.01 Waterveiligheid: Waarvan bijdrage aan RWS - - - € 122.834
3.02.02 Zoetwatervoorziening: Waarvan Overig - - - € 0
3.01.01 Watermanagement: Waarvan Overig - - - € 0
3.02.02 Zoetwatervoorziening: Waarvan bijdrage aan RWS - - - € 21.093
3.01.01 Watermanagement: Waarvan bijdrage aan RWS - - - € 7.111
3.02.01 Waterveiligheid: Waarvan Overig - - - € 0
Replacement - - - € 37.727