Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Adviesraad Internationale vraagstukken - € 525
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 6.566
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Visumverlening - € 1.100
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciaal Tribunaal Libanon - € 320
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 4.006
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragenovereenkomst landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's - € 9.017
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 4.124
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire bijstand - € 259
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties - € 3.000
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire opleidingen - € 400
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's - € 0
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Asiel en migratie - € 863
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederland Gastland - € 1.267
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Legalisatie en verificatie - € 80
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Erfgoed - € 0
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Instituut Clingendael - € 800
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Subsidies(regelingen) Gedetineerdenbegeleiding - € 1.900
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Onderzoeksprogramma's - € 1.620
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Reisdocumenten en verkiezingen - € 4.320
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Internationale manifestaties en diverse bijdragen - € 0
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Overige - € 0
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Strafhof - € 1.200
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Ambtsberichtenonderzoek - € 150
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid - € 7.856
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragenovereenkomst Europese bewustwording - € 520
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) overige subsidies - € 0
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Gedetineerdenbegeleiding - € 200