Issuing legal sanctions

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Leger des Heils - € 21.871
Organisational expenses Child protection council Staff Miscellaneous - € 1.224
Victim support Contract Voorschotregelingen schavergoedingsmaatregelen - € 1.400
Youth protection and youth sanctions Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) HALT - € 10.206
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to subnational authorities Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.500
Organisational expenses Child protection council Equipment Miscellaneous - € 9.017
Youth protection and youth sanctions Subsidies Jeugdbescherming - € 2.039
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Forensische zorg - € 1.500
Preventive measures Subsidies Integriteit - € 2.748
Youth protection and youth sanctions Contract taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.921
Victim support Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 6.101
Preventive measures Contract Overig preventieve maatregelen - € 2.600
Victim support Subsidies Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 1.833
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-Forensische zorg - € 765.617
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan externe inhuur - € 5.317
Victim support Contract Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 21.319
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Reclassering Nederland - € 137.458
Youth protection and youth sanctions Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 1.758
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CAK - € 128
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan SSO's - € 15.213
Youth protection and youth sanctions Contribution to subnational authorities Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Subsidies Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 3.868
Preventive measures Contribution to subnational authorities Overig preventieve maatregelen - € 957
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 6.222
Preventive measures Contract Kansspelbeleid - € 592
Youth protection and youth sanctions Contract Risicojeugd & jeugdgroepen - € 1.999
Victim support Contribution to subnational authorities Overig Slachtofferzorg - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-gevangeniswezen-regulier - € 828.583
Victim support Contract Victim support - € 8.927
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies CJIB - € 110.655
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan eigen personeel - € 129.521
Youth protection and youth sanctions Contribution to departmental agencies DJI-Jeugd - € 137.687
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 67.807
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan ICT - € 14.107
Youth protection and youth sanctions Contribution to subnational authorities BES Voogdijraad - € 1.044
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Subsidies Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.109
Preventive measures Contribution to departmental agencies Dienst Justis - € 3.587
Youth protection and youth sanctions Subsidies Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 3.284
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contract Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 9.809
Preventive measures Subsidies Overig preventieve maatregelen - € 4.291
Youth protection and youth sanctions Contract Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 4.909
Victim support Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 40.200
Preventive measures Guarantee Faillissementscuratoren - € 0
Victim support Subsidies Overig Slachtofferzorg - € 0
Implementation of criminal sanctions and custody of aliens Contribution to departmental agencies DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 80.706