Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 21.871
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven Overig - € 1.224
Slachtofferzorg Opdrachten Voorschotregelingen schavergoedingsmaatregelen - € 1.400
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s HALT - € 10.206
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan medeoverheden Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.500
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven Overig - € 9.017
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 2.039
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 1.500
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 2.748
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.921
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 6.101
Preventieve maatregelen Opdrachten Overig preventieve maatregelen - € 2.600
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 1.833
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 765.617
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 5.317
Slachtofferzorg Opdrachten Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 21.319
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 137.458
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 1.758
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 128
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 15.213
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan medeoverheden Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 3.868
Preventieve maatregelen Bijdragen aan medeoverheden Overig preventieve maatregelen - € 957
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 6.222
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 592
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Risicojeugd & jeugdgroepen - € 1.999
Slachtofferzorg Bijdragen aan medeoverheden Overig Slachtofferzorg - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 828.583
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 8.927
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen CJIB - € 110.655
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 129.521
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan agentschappen DJI-Jeugd - € 137.687
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 67.807
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 14.107
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 1.044
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.109
Preventieve maatregelen Bijdragen aan agentschappen Dienst Justis - € 3.587
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 3.284
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 9.809
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overig preventieve maatregelen - € 4.291
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 4.909
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 40.200
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 0
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Overig Slachtofferzorg - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 80.706