Centraal apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat (excl. AIVD) Personele uitgaven Externe inhuur - € 5.519
Apparaat (excl. AIVD) Materiële uitgaven ICT - € 0
Apparaat (excl. AIVD) Personele uitgaven Eigen personeel - € 139.479
Apparaat (excl. AIVD) Materiële uitgaven Bijdrage SSO's - € 152.965
Apparaat (excl. AIVD) Personele uitgaven Overig personeel - € 4.082
Apparaat (excl. AIVD) Materiële uitgaven Overig materieel - € 12.738