Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Gift (R) € 618.438
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) € 867.313
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven relevant (R) € 79.087
Studiefinanciering Leningen Leningen Rentedragende lening (NR) € 2.670.455
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Prestatiebeurs (NR) € -541.389
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Prestatiebeurs (R) € -792.043
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven niet-relevant (NR) € 89.326
Studiefinanciering Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 105.465
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Gift (R) € 1.075.269
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Prestatiebeurs (NR) € 185.599
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Gift (R) € 667.203
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Caribisch Nederland (R) € 4.031
Studiefinanciering Leningen Leningen Collegegeldkrediet (NR) € 344.461