Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 17- Minderjarige deelnemers bol (R) € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ Volwassenenonderwijs (vavo) (R) € 6.148
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ STOEB/ALR (NR) € 496
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 18+ Deeltijd vo (R) € 2.065
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ Meerderjarige scholieren vso (R) € 4.442
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 18+ Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) € 3.327
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ Meerderjarige scholieren vo (R) € 57.411
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs (R) € 15.612