Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Subsidies Subsidies Erfgoed en ruimte € 3.500
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 238.881
Culture Contract Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 2.127
Culture Funding Funding Beheer en onderhoud collecties € 39.573
Culture Contract Contract Erfgoed en Ruimte € 2.500
Culture Funding Funding Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten € 11.270
Culture Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Nationaal Archief Programma € 14.529
Culture Funding Funding Flankerend beleid huisvesting € 7.902
Culture Subsidies Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 7.155
Culture Subsidies Subsidies Monumentenzorg € 0
Culture Subsidies Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 12.865
Culture Funding Funding Huisvesting € 81.665
Culture Contract Contract Archeologie € 865
Culture Funding Funding Digitale openbare bibliotheek € 12.200
Culture Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Nationaal Archief € 25.778
Culture Funding Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra € 24.647
Culture Subsidies Subsidies Verbreden inzet cultuur € 8.684
Culture Subsidies Subsidies Creatieve Industrie € 1.975
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse fondsen € 162.506
Culture Subsidies Subsidies Programma ondernemerschap € 0
Culture Contract Contract Monumentenzorg € 3.717
Culture Funding Funding Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen € 22.629
Culture Contract Contract Overige opdrachten € 870
Culture Funding Funding Monumentenzorg € 68.469
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contribution to national/international organisations € 2.726
Culture Funding Funding Cultuureducatie met Kwaliteit € 17.500
Culture Subsidies Subsidies Programma leesbevordering € 3.350