Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Erfgoed en ruimte € 3.500
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen € 238.881
Cultuur Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 2.127
Cultuur Bekostiging Bekostiging Beheer en onderhoud collecties € 39.573
Cultuur Opdrachten Opdrachten Erfgoed en Ruimte € 2.500
Cultuur Bekostiging Bekostiging Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten € 11.270
Cultuur Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Nationaal Archief Programma € 14.529
Cultuur Bekostiging Bekostiging Flankerend beleid huisvesting € 7.902
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 7.155
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Monumentenzorg € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 12.865
Cultuur Bekostiging Bekostiging Huisvesting € 81.665
Cultuur Opdrachten Opdrachten Archeologie € 865
Cultuur Bekostiging Bekostiging Digitale openbare bibliotheek € 12.200
Cultuur Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Nationaal Archief € 25.778
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archieven incl. Regionale Historische Centra € 24.647
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Verbreden inzet cultuur € 8.684
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Creatieve Industrie € 1.975
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse fondsen € 162.506
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Programma ondernemerschap € 0
Cultuur Opdrachten Opdrachten Monumentenzorg € 3.717
Cultuur Bekostiging Bekostiging Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen € 22.629
Cultuur Opdrachten Opdrachten Overige opdrachten € 870
Cultuur Bekostiging Bekostiging Monumentenzorg € 68.469
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter)nationale organisaties € 2.726
Cultuur Bekostiging Bekostiging Cultuureducatie met Kwaliteit € 17.500
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Programma leesbevordering € 3.350