Onderzoek en wetenschapsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies Nationale coördinatie € 5.902
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Hoofdbekostiging KB € 46.553
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 279
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC € 853
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Aanvullende bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 55.380
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN € 49.800
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Aanvullende bekostiging Caribisch Nederland € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies BPRC € 9.608
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies Stichting AAP € 1.032
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Opdrachten Opdrachten opdrachten € 304
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Hoofdbekostiging KNAW € 88.786
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Aanvullende bekostiging NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA € 31.065
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Aanvullende bekostiging Poolonderzoek € 3.147
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL € 2.572
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies Naturalis Biodiversity Center € 6.265
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies STT € 221
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies Bilaterale samenwerking € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Hoofdbekostiging NWO € 494.761
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 491
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Aanvullende bekostiging NWO Talentenontwikkeling € 160.885
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL € 5.198
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Aanvullende bekostiging Nationaal RG onderwijsonderzoek € 21.501
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO € 10.019
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies Stichting NLBIF € 550
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies NCWT/NEMO € 3.366