Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Miscellaneous € 20.200
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 0
Primair Onderwijs Contract - - € 12.053
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 0
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Aanvulling GOA convenant G37 € 0
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 282.234
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 10.394
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Miscellaneous € 48.560
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds € 5.062
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 321.750
Primair Onderwijs Contribution to other budget chapters Contribution to other budget chapters Brede Scholen € 11.387
Primair Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 15.230
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 11.630
Primair Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 23.912
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV € 2.503
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten € 5.000
Primair Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.679.508