Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Overig € 20.200
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 0
Primair Onderwijs Opdrachten - - € 12.053
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 0
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Aanvulling GOA convenant G37 € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Prestatiebox - € 282.234
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 10.394
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Overig € 48.560
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds € 5.062
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 321.750
Primair Onderwijs Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Brede Scholen € 11.387
Primair Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 15.230
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 11.630
Primair Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 23.912
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s UWV € 2.503
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten € 5.000
Primair Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.679.508