Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Kennisinfrastructuur Gender- en LHBTI- gelijkheid € 8.000
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie 2011 Vrouwenemancipatie € 678
Emancipatie Opdrachten Opdrachten Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 132
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK Gender- en LHBTI- gelijkheid € 3.000
Emancipatie Bekostiging Kennisinfrastructuur LHBTI € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie LHBTI € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022 LHBTI € 1.991
Emancipatie Opdrachten Opdrachten Gender- en LHBTI- gelijkheid € 668
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK LHBTI € 0
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties LHBTI € 30
Emancipatie Bekostiging Kennisinfrastructuur Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie 2011 LHBTI € 945
Emancipatie Opdrachten Opdrachten LHBTI € 0
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK Vrouwenemancipatie € 0