Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK Gender- en LHBTI- gelijkheid € 3.000