Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.500
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Salarismix Randstadregio's € 43.280
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SBB € 53.108
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Programmagelden Regio's € 0
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Caribbean Netherlands € 17.052
Vocational Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling praktijkleren € 196.500
Vocational Education Subsidies Subsidies Loopbaanorientatie € 1.700
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.270.455
Vocational Education Subsidies Subsidies Overige subsidies € 19.212
Vocational Education Funding Kwaliteitsafspraken Investeringbudget € 196.500
Vocational Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 21.354
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 25.861
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wet SLOA € 3.604
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 0
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Educatie € 58.985
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Gelijke kansen € 12.000
Vocational Education Subsidies Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal € 12.010
Vocational Education Subsidies Subsidies Sectorplan mbo-hbo techniek € 0
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging vavo € 62.454
Vocational Education Contract Contract Caribbean Netherlands € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.000
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor Toetsen en Examens € 4.365
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Regionaal Programma € 30.400
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities RMC's € 34.067
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming schoolkosten MBO € 10.000
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Regionaal Programma € 21.850
Vocational Education Subsidies Subsidies Permanent Leren € 0
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 7.094
Vocational Education Subsidies Subsidies ROC Leiden € 525
Vocational Education Contract Contract In- en uitbesteding € 2.314
Vocational Education Funding Kwaliteitsafspraken Resultaatafhankelijk budget € 203.500