Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Salarismix Randstadregio's € 43.280
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SBB € 53.108
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Programmagelden Regio's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland € 17.052
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies Subsidieregeling praktijkleren € 196.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies Loopbaanorientatie € 1.700
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.270.455
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies Overige subsidies € 19.212
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Kwaliteitsafspraken Investeringbudget € 196.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 21.354
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 25.861
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wet SLOA € 3.604
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Educatie € 58.985
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Gelijke kansen € 12.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal € 12.010
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies Sectorplan mbo-hbo techniek € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging vavo € 62.454
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor Toetsen en Examens € 4.365
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Regionaal Programma € 30.400
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden RMC's € 34.067
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming schoolkosten MBO € 10.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Regionaal Programma € 21.850
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies Permanent Leren € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 7.094
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies ROC Leiden € 525
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 2.314
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Kwaliteitsafspraken Resultaatafhankelijk budget € 203.500