Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven externe inhuur € 5.463
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven bijdrage aan SSO's € 18.952
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven eigen personeel € 183.249
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven ICT € 20.435
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven Begrotingsreserve schatkistbankieren € 0
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven overige personele uitgaven € 3.745
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven overige materiële uitgaven € 18.289