Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 1.638
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Leraren- en schoolleidersregister € 4.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 122.642
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten professionalisering € 2.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.492
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) - - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 32.442
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Overige projecten € 6.664
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.336
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Hoofdbekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/mbo € 0