Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 1.638
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Leraren- en schoolleidersregister € 4.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 122.642
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Projecten professionalisering € 2.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.492
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 32.442
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Overige projecten € 6.664
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.336
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Hoofdbekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/mbo € 0