Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 10.472.423
3 Voortgezet onderwijs € 8.123.146
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.325.690
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.005.161
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.483.810
8 Internationaal beleid € 11.716
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 181.159
11 Studiefinanciering € 5.373.215
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 89.501
13 Lesgelden € 6.555
14 Cultuur € 777.883
15 Media € 989.426
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.009.038
25 Emancipatie € 15.444
26 Emancipatie € 3.000
91 Nominaal en onvoorzien € -244.318
95 Apparaatsuitgaven € 250.133