Aviation

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Aviation Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.476
Aviation Contract 01 Opdrachten 01 Opdrachten GIS € 284
Aviation Subsidies 02 Subsidies 02 Overige Subsidies € 3.474
Aviation Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen 03 waarvan bijdrage aan KNMI € 14
Aviation Subsidies 02 Subsidies 02 Leefbaarheidsfonds € 0
Aviation Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen 03 waarvan bijdrage aan RWS € 424
Aviation Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) 06 Bijdrage aan ZBO en RWT 06 LVNL € 100
Aviation Contract 01 Opdrachten 01 Overige opdrachten € 4.642
Aviation Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen 03 waarvan bijdrage aan RWS (Carabisch Nederland) € 4.748