Duurzaamheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Duurzaamheidsinstrumentarium Opdrachten 01 Opdrachten - € 237
Duurzame productketens Opdrachten 01 Opdrachten 01 Caribisch Nederland afvalbeheer € 1.599
Natuurlijk kapitaal Opdrachten 01 Opdrachten - € 891
Duurzame productketens Opdrachten 01 Opdrachten 01 Uitvoering Duurzam productketens € 8.018
Duurzame productketens Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen 03 waarvan bijdrage aan RWS € 7.039
Natuurlijk kapitaal Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen 03 waarvan bijdrage aan RWS € 0
Duurzaamheidsinstrumentarium Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 0
Duurzame productketens Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 1.620
Natuurlijk kapitaal Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 315