Multi annual program National Coordinator Groningen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Multi annual program National Coordinator Groningen Subsidies Instrumentarium woningmarkt - € 5.000
Multi annual program National Coordinator Groningen Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Multi annual program National Coordinator Groningen Subsidies Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) - € 10.160
Multi annual program National Coordinator Groningen Contract Werkbudget - € 6.600
Multi annual program National Coordinator Groningen Subsidies Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten - € 10.000
Multi annual program National Coordinator Groningen Contract Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie - € 7.000