Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Instrumentarium woningmarkt - € 5.000
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) - € 10.160
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Opdrachten Werkbudget - € 6.600
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten - € 10.000
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Opdrachten Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie - € 7.000