Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Voedselveiligheid- en kwaliteit/Voedselagenda - € 19.435
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Regelingen onder het nieuwe EFMZV - € 5.055
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Agrarisch ondernemerschap - € 2.507
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Investeringsregeling Jonge Agrariërs - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wageningen Research - € 77.013
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil - € 645
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZonMW dierproeven - € 1.932
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Guarantee Storting bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit - € 2.015
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Miscellaneous - € 111
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to departmental agencies Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 161.858
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Mestbeleid - € 481
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to departmental agencies Rijksrederij - € 7.491
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Diergezondheid en dierenwelzijn - € 5.145
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Miscellaneous - € 211
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Visserij - € 130
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Brede weersverzekering - € 5.318
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken - € 1.510
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Samenwerking POP Nieuwe uitdagingen - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centrale Commissie Dierproeven - € 738
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Storting begrotingsreserve apurement - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FAO en overige contributies - € 10.026
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Duurzame veehouderij - € 2.498
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Regeling fijnstofmaatregelen - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to departmental agencies Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - € 5.923
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Plantgezondheid - € 2.067
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Marktintroductie energie innovaties (MEI) - € 4.535
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid - € 2.641
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF) - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Flankerend beleid Pelsdierhouderijen - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie - € 65.675
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - € 988
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Regeling apurement - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to other budget chapters Animal Health Fund - € 10.217
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Guarantee Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit - € 3.125
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Investeringsregeling duurzame stallen\ vanaf 2017 Stoppersregeling fosfaatreductieplan - € 0
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contract Plantaardige productie - € 3.351
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Subsidies Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG), voorheen (IMM) - € 400
Competitive, sustainable and secure agriculture, fishery and food chains Contribution to departmental agencies Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 137.337