Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 666.585
2 Curatieve zorg € 52.016.759
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 25.717.270
4 Zorgbreed beleid € 1.083.233
5 Jeugd € 90.135
6 Sport en bewegen € 136.135
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 272.798
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.265.822
9 Algemeen € 33.140
10 Apparaatsuitgaven € 272.223
11 Nominaal en onvoorzien € -16.222