Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ethiek Bijdragen aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 714
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 16.101
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden € 114
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 5.038
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie Ziektepreventie € 12.118
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 3.100
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 693
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 7.427
Ziektepreventie Bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 996
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overig Overig € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 1.074
Ethiek Opdrachten Overig Overig € 336
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie Letselpreventie € 4.294
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 81.380
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 0
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 270
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overig Overig € 1.630
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overig Overig € 527
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) € 26.000
Ziektepreventie Bijdragen aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 224.732
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie € 8.038
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 13.559
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl en gezond gewicht Gezonde leefstijl en gezond gewicht € 13.958
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overig Overig € 2.146
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.666
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 2.000
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden Lokaal verbinden Lokaal verbinden € 208
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.772
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 1.060
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid € 210.245
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 246
Ziektepreventie Opdrachten Overig Overig € 311
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 8.077
Gezondheidsbescherming Opdrachten Aanschaf Jodiumtabletten Aanschaf Jodiumtabletten € 0
Ethiek Subsidies(regelingen) Abortusklinieken Abortusklinieken € 15.755