Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Wet en regelgeving - € 5.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Overig Programmatische Aanpak - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.670
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies(regelingen) Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 1.500
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Infrastructuurontwikkeling - € 90.050
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Versterking concurrentiepositie Nederland - € 9.195
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Technische assistentie DGGF - € 7.700
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Aanvullende opdrachten - € 2.400
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 28.600
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 5.500
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Trustfund IBRD - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.500
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Partners for International Business (PIB) (non-ODA) - € 5.705
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 45.696
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Dutch Trade and Investment Fund (non-ODA) - € 19.771
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) versterking privaat ondernemerschap - € 53.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opdrachten beleidsondersteuning internationaal ondernemen (non-ODA) - € 2.185
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Versterking privaat ondernemerschap (non-ODA) - € 1.700
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Wereldtentoonstelling Dubaï - € 1.000
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.700
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Finance for International Business (FIB) - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen (non-ODA) - € 5.800
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Infrastructuurontwikkeling - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Fonds opkomende markten - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Financiele sectorontwikkeling - € 15.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) PSO/2g@there - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 8.500
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Versterking economische functie - € 527
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies(regelingen) Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 9.758
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Subsidies/Leningen/Garanties programma's Dutch Good Growth Fund - € 113.500
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Overig (non-ODA) - € 1.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 5.400
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 16.840
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Overig - € 1.133
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 36.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Demontratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI) (non-ODA) - € 3.500