Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Schuldverlichting - € 52.457
Overig armoedebeleid Overig Overig - € 0
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 9.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNIDO - € 1.950
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciale multilaterale activiteiten - € 9.359
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 850
Overig armoedebeleid Overig Rentesubsidies - € 0
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Diversen Migratie en ontwikkeling - € 0
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 18.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 6.518
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 12.882
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 4.400
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNDP - € 28.000
Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen - - - € -43.745
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen - € 58.230
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Assistent-deskundigen programma - € 9.000