Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Opdrachten WSW Risicovoorziening - € 0
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 4.098.200
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen RVO Uitvoeringskosten BEW - € 79
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) - € 1.440
Onderzoek en kennisoverdracht Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Basisonderzoek en verkenningen - € 4.595
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit (BEW) - € 6.239
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.061
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 853
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen ILT Autoriteit woningcorporaties - € 653
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Huurcommissie - € 0
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 283
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 175
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG - € 0
Betaalbaarheid Opdrachten NHG Risicovoorziening - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Dienst van de Huurcommissie - € 11.089
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen RVO Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders - € 621
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen - € 1.801
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Huisvestingsvoorziening statushouders - € 20.000