Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ begroting I, de Koning € 15.513
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ begroting III, Ministerie van AZ € 2.526
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen overig - € 3.380
Beheer materiele activa Bijdragen aan agentschappen RVB - € 11.366
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ begroting IIB, Overige Hoge College's van Staat € 8.668
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen RVB bijdragen voor rijkshuisvesting - € 7.206
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 44.641
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ begroting IIA, Tweede Kamer en Eerste Kamer € 7.849
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen RVB bijdragen voor monumenten - € 5.651
Beheer materiele activa Opdrachten Onderhoud en beheerkosten - € 4.779